Στην Structures & Geotechnics, κάνουμε δυναμικά βήματα ανάπτυξης και αναζητούμε συνεργάτες που θα ενταχθούν στην μελετητική μας ομάδα, με σχέση πλήρους απασχόλησης. 

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και στείλτε το βιογραφικό σας στο info@sg-incorp.com με τίτλο το όνομα της θέσης για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον.

 

Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου)

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε μελέτες εφαρμογής τεχνικών έργων (γέφυρες, κτηριακά, σήραγγες, C&C, τοίχους αντιστήριξης κλπ.)

 • Άριστη γνώση ανάλογου Στατικού προγράμματος (πχ. Sofistik), Autocad, MS Office

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 8

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας

 • Προϋποθέσεις ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης

 

Γεωτεχνικός Μηχανικός ΑΕΙ

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου)

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε μελέτες γεωτεχνικών έργων (ορύγματα, επιχώματα, κατολισθήσεις, σήραγγες, αντιστηρίξεις κλπ.)

 • Άριστη γνώση ανάλογου Γεωτεχνικού προγράμματος (πχ. Sofistik, Plaxis, RocScience), Autocad, MS Office

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας

 • Προϋποθέσεις ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης

 

Γεωτεχνικός Μηχανικός ΑΕΙ

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου)

 • Έως 3 χρόνια προϋπηρεσία σε μελέτες γεωτεχνικών έργων,

 • Γνώση ανάλογου Γεωτεχνικού προγράμματος

 • Άριστη γνώση Αγγλικών.

 • Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας

 • Προϋποθέσεις ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης

 

Διπλωματούχος Γεωλόγος

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου)

 • Έως 3 χρόνια προϋπηρεσία σε γεωλογικές μελέτες (οδικά έργα, κατολισθήσεις, σήραγγες κλπ.),

 • Άριστη γνώση Autocad, MS Office

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 20.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας

 • Προϋποθέσεις ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης

 

Σχεδιαστής Γεωτεχνικού-Στατικού σχεδίου

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε στατικές - γεωτεχνικές μελέτες (γεωμετρικά, οπλισμικά σχέδια τεχνικών έργων όπως γέφυρες, σήραγγες, ορύγματα, επιχώματα, αντιστηρίξεις)

 • Άριστη γνώση Autocad, Revit, Key, MS Office.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας

 • Προϋποθέσεις ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης